Fire døde av overdose i Trondheim i fjor

Av 48 overdosetilfeller i Trondheim i fjor, fikk 4 dødelig utfall. Sterk heroin får skylden for et kraftig hopp i antall overdoser.