Begge Sponsor Service-revisorene dømt

Borgarting lagmannsrett har dømt den ansvarlige for revisjonen av regnskapene til Sponsor Service til 90 dagers betinget fengsel og en bot på 30.000 kroner.