Kommuneansatt innrømmer underslag i Bergen

En ansatt i Bergen kommune er avskjediget og politianmeldt etter at det er avdekket underslag. Vedkommende har tilstått og har samarbeidet for å belyse saken.