Erna Solberg ber folk om å holde seg mest mulig hjemme

Regjeringen mobiliserer politiet for å oppnå et skjerpet smittevernregime i Norge.

Erna Solberg i Stortinget torsdag.
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over ett år gammel

Statsminister Erna Solberg (H) orienterte Stortinget om en dramatisk forverret og svært alvorlig situasjon i Norge og Europa. Hovedbudskapet er dette:

– Nordmenn må de kommende ukene i størst mulig grad holde seg hjemme og begrense sosial kontakt med andre mennesker, sier Solberg.

 • Les mer om Solbergs redegjørelse og debatten i Stortinget lenger nede i saken.

SJEKK TILTAKENE SOM GJELDER NÅ:

Her er sentrale anbefalinger og råd som gjelder nå.

Anbefalinger for alle i hele landet

 • Anbefaling om at alle i de kommende ukene i størst mulig grad må holde seg hjemme og begrense sosial kontakt med andre mennesker. (Nytt)
 • I private hjem, hager eller hytter bør man ikke ha mer enn fem gjester i tillegg til husstandsmedlemmer. Hvis alle gjestene er fra samme husstand, kan man være flere. To familier kan møtes selv om de har mange barn.
 • Begrensingen om at man ikke bør ha flere enn fem gjester, gjelder ikke for barnehage- eller barneskolekohorter.
 • Unge og voksne som har vært sammen med venner og i andre situasjoner der det ikke har vært en meters avstand, bør holde to meters avstand til folk i risikogruppen. (Nytt)
 • I tillegg til anbefalingene kommer en ny regel for hvor mange man kan være på private sammenkomster og arrangementer, se under regler for hele landet.

Reiser

 • Unngå unødvendige innenlandsreiser. Arbeidsreiser som vurderes som nødvendige og reiser til fritidseiendommer som kan gjennomføres uten kontakt med andre er unntatt. (Nytt)

Skoler og utdanning

 • Alle universiteter, høgskoler og fagskoler skal vurdere om de i perioden fremover kan redusere undervisning og annen aktivitet som bidrar til økt mobilitet, blant annet press på kollektivtrafikken. (Nytt)
 • Videregående skoler og ungdomsskoler må forberede seg på at tiltaksnivået kan bli rødt, dersom smitten stiger ytterligere. (Nytt)

Regler for alle i hele landet

Private sammenkomster og arrangementer

 • Grense på inntil 20 personer på private sammenkomster på offentlige steder og i leide lokaler og 50 personer på innendørs arrangement uten fastmonterte seter. Innendørs kan det være inntil 200 personer på arrangementer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter. Endringen iverksettes midnatt, natt til mandag 9. november. (Nytt)

Uteliv

 • Nasjonal skjenkestopp kl. 24.00. Serveringssteder med skjenkebevilling kan ikke slippe inn nye gjester etter kl. 22.00. Endringen iverksettes ved midnatt, natt til lørdag 7. november. (Nytt)

Karantene og reiser

 • Arbeidsreisende som i de siste 10 døgnene før de kommer til Norge har oppholdt seg i områder med særlig høyt smittenivå, kan ikke lenger benytte seg av ordningen med testing hver tredje dag. Hovedregelen om innreisekarantene vil derfor i utgangspunktet gjelde for arbeidstakere fra disse områdene.
 • For arbeidstakere som kan benytte seg av unntaket i § 6 c er det gjort endringer i bestemmelsen: Arbeidstakere som har fritidskarantene skal testes hver tredje dag og være innkvartert på enerom de ti første dagene i landet. Arbeidsgiver skal legge til rette for avstand til andre når arbeidstakeren er i fritidskarantene. Unntaket gir ikke lenger fritak for innreisekarantene på fritiden.
 • Reisende fra røde land må fremvise attest på negativ covid-19-test når de kommer til Norge. Testen må være tatt under 72 timer før innreisen. Dersom personen ikke fremviser en slik test, kan vedkommende bli nektet innreise. Dette iverksettes fra midnatt, natt til mandag 9. november. (Nytt)
 • Kravet skal ikke gjelde for nordmenn, personer som har bosted i Norge eller personer i transitt.
 • Kravet gjelder ikke personer som jevnlig kommer til Norge fra Sverige og Finland for å jobbe.
 • Kravet gjelder helsepersonell som pendler til Norge og som har vært mer enn sju dager utenfor Norge.
 • Personell i kritiske samfunnsfunksjoner kan unntas når det er nødvendig for å unngå fare for liv og helse. 
 • Personer som kommer til Norge, må ha fast bopel i landet, eller arbeids- eller oppdragsgiver må gi garanti for egnet oppholdssted ved ankomst til Norge. Personer, inkludert turister og besøkende, som verken har egen bopel eller arbeids- eller oppdragsgiver i Norge må oppholde seg på karantenehotell og teste seg i karanteneperioden. Dette gjelder også familiemedlemmer som kommer for å besøke slekt i Norge. Helsedirektoratet gis i oppdrag å utrede hvordan disse kravene kan innføres. Frem til dette er etablert, forsterkes grensekontrollen etter eksisterende regelverk. (Nytt)

Nye tiltak i regioner med mye smitte

Regjeringen legger til flere tiltak som kommuner i bo- og arbeidsregioner med stort smittetrykk bør vurdere å innføre.

Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet skal vurdere nøyaktig hvilke tiltak som er aktuelle i ulike regioner i landet, slik at det kommer tydelig frem hvilke tiltak som er nødvendige å vurdere når smittesituasjonen utvikler seg. Kommuner i en bo- og arbeidsregion som innfører tiltak bør gjøre det mest mulig likt og samordnet. Rundskrivet med forslag til lokale tiltak vil oppdateres i henhold til endringene.

Her er regjeringens anbefalinger for slike regioner:

 • Stans i breddeidrett for voksne
 • Vurdere stans i breddeidrett for barn og unge under 20 år
 • Ytterligere restriksjoner rettet mot serveringssteder, for eksempel full skjenkestopp eller stenging klokken 22 for å redusere antall besøkende i løpet av en kveld
 • Ytterligere begrensninger i størrelsen på ulike arrangementer
 • Anbefaling om bruk av munnbind i taxi når det anbefales brukt i kollektivtransport
 • Rødt nivå på videregående skoler. Ungdomsskoler bør forberede seg på rødt nivå
 • To meters avstand ved fysisk aktivitet innendørs
 • Obligatorisk hjemmekontor
 • Sterkere anbefaling om å unngå kollektivtrafikk
 • Stenge eller begrense virksomheter og aktiviteter som har stort potensial for smittespredning, som for eksempel svømmehaller, treningssentre, idrettshaller, bingohaller, museer, biblioteker, arrangementssteder uten fastmonterte seter og andre offentlige steder der mange møtes innendørs

Arbeid som pågår:

 • Helsedirektoratet gis i oppdrag å utrede om det på nasjonalt nivå bør anbefales eller innføres krav om hurtigtest før ansatte går på jobb i sykehjem og omsorgsboliger, og bruk av munnbind på slike steder.
 • Helsedirektoratet gis i oppdrag å oppdatere faglige råd som skal ivareta sårbare grupper i helse- og omsorgstjenestene. Helsedirektoratet skal også utarbeide retningslinjer og veiledningsmateriell som skal sikre nødvendige tjenester for hjemmeboende tjenestemottakere og deres pårørende.
 • Helsedirektoratet gis i oppdrag å revidere veileder om smittevern i kollektivtransport og foreta innskjerpinger. Dette gjelder også skolebusser.

Se Erna Solbergs redegjørelse og debatten på Storti8nget:

Koronapoliti

Regjeringen mobiliserer også politiet for å bekjempe pandemien.

– Situasjonen er såpass stor og alvorlig at politiet vil være tydelig på konsekvensene av brudd på smittevernreglene. Politiet vil bruke de virkemidler de har. De vil bruke mer ressurser på å følge med på smittevern, men alvorlig kriminalitet vil prioriteres. Politiet vil håndheve brudd på regler om forsamlinger. Vi forventer også at kommunene styrker tilsynet med smittevern, sier statsministeren.

Følgende er ikke innført - men det kan bli aktuelt med full nedstengning av treningssentre, idrettshaller, svømmehaller, museer, bibliotekter, arrangementssteder uten fastmonterte seter og andre arrangementssteder der folk møtes innendørs - dersom situasjonen forverres ytterligere.

Fra Stortinget torsdag.

– Skummel utvikling

Cirka klokken 11:45 går Solberg gjennom tiltakene på en pressekonferanse.

Disse er er en ytterligere innstramming fra tiltakene i forrige uke.

Nå gir Solberg klar beskjed til folk om å holde seg hjemme og ha minst mulig sosial kontakt med andre.

– Sammen kan vi snu den skumle utviklingen i smittetallene, men det krever at vi alle er med på en skikkelig dugnad de neste ukene, sier hun.

I startet av august var det 300 nye smittede per uke. I siste uke av oktober var det registrert 3000 nye smittede.

– De tre siste ukene har vi fått mer enn 6000 flere smittede i Norge. Kurven blir brattere uke for uke, sier Solberg.

– Risikoen for å miste kontroll har økt. Det er derfor nødvendig med skjerpelser, sier Solberg.

– Slutt på festene

– Det er krevende for mange kommuner å spore smitten. Vi har ikke tid til å vente og se om tiltakene vi innførte forrige uke er tilstrekkelige. Vi må handle nå for å unngå en ny nedstenging som i mars, sier hun.

– Nå må det være slutt på festene i en periode, sier hun.

– Husk at vi gjør dette for hverandre, for å unngå alvorlig sykdom og død blant mennesker i risikogruppene, for å unngå tap av arbeidsplasser dersom vi mister kontroll og Norge må stenges ned igjen, og for å unngå at vi kommer tilbake til der vi var i mars. Det vi gjør i ukene fram mot jul, gjør vi i solidaritet med hverandre, avsluttet Solberg sin orientering i Stortinget.

Hadia Tajik (Ap) kritiserer regjeringens koronahåndtering på en rekke punkter.

Regjeringen får kritikk

Fra talerstolen la Hadia Tajik (Ap) alt ansvar på regjeringen for å dimensjonere tiltak på riktig måte fordi det bare er regjeringen som løpende har tilgang til de ufiltrerte, oppdaterte rådene og anbefalinger fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet (FHI).

Arbeiderpartiets prioritert er liv, helse og arbeidsplasser, og Ap-nestlederen etterlyser langt mer kraftfull økonomiske tiltak. Tajik kritiserer regjeringen for å gi Stortinget for lite info og for å komme med økonomiske tiltak for sent.

– Smitteverntiltak og økonomiske tiltak må gå hånd i hånd. De økonomiske tiltakene som ble lagt fram kort tid etter den første innstrammingen i mars, var ikke i nærheten av å dekke behovet for trygghet til folk. Også de neste pakkene kom for sent. Reiselivet har først nylig fått noen nødvendige avklaringer. Og først nå forlenges inntektssikringsordningene for arbeidsledige til 31. mars, sier Tajik.

Siv Jensen (Frp) kritiserer regjeringen for å ha kommet med forvirrende budskap i forrige uke, men gir ros for tydeligheten nå. Hun synes det er rart at regjeringen ikke innfører strengere tiltak ved grensene til Norge for å stoppe importsmitte.

Jensen mener regjeringens kompensasjonsordninger har vært utilstrekkelige og bakpå helt siden mars.

– Jeg tror mange opplever at tiltakene ikke treffer dem som er berørt, og at folk mister jobbene sine unødvendig. Så jeg forventer at de varslede tiltakspakkene tar innover seg utfordringene som mange næringer og bedrifter har, og at vi ser det igjen i tiltakene som kommer til Stortinget. Vær trygg, Frp og Stortinget er rede til å forsterke tiltakene om de viser seg ikke å være tilstrekkelige, sier Jensen.

Marit Arnstad (Sp) er bekymret for store ringvirkninger for økonomien.

– Regjeringen holder fortsatt fast på at flypassasjeravgift skal gjeninnføres og at reiselivsmomsen skal dobles. Det vil ramme mye hardere enn det en tenkte for 1-2 måneder siden. Sp tror koronasituasjonen kommer til å være med oss hvert fall fram til sommeren 2021. Vi er bekymret for arbeidsplasser, næringsliv og økonomi. Vi mener at det ikke holder lenger med klattvise og uoversiktlige krisetiltak og krisepakker. Norge trenger nå en kriseplan for det neste året, for bedrifter og arbeidsplasser, en kriseplan som varer over tid og gir forutsigbarhet, sier Arnstad.

Audun Lysbakken (SV) viste til de arbeidsfolkene som er hardest rammet av pandemien og den økonomiske nedturen, og at å følge tiltakene er en solidaritetshandling. Han krever at regjeringen handler raskt og målrettet og får på plass nye økonomiske tiltak. Han krever også en krisepakke for psykisk helse.

– Forlengelsen av de sosiale tiltakene kom heldigvis, men burde vært klargjort tidligere. Vi har hardt rammede bransjer som trenger en utstrakt hånd, sier Lysbakken og nevner reiseliv, uteliv og kulturliv.

– Kommunene trenger nå hjelp til å sørge for at det er nok folk der det trengs, og det er lite å gå på i kommunene og sykehusene våre, sier Lysbakken.

– SV kommer ikke til å ta stilling til hver enkelt tiltak, siden Stortinget ikke er invitert til det. Det ansvaret må regjeringen ta alene, siden regjeringen insisterer på å gjøre dette alene. Det viser og plasserer veldig tydelig ansvaret hos regjeringen. Vi mener det ville vært klokere i denne situasjonen å dele makten. Det kunne gjort ved lovendring, slik at de mest inngripende tiltakene hadde blitt behandlet her i Stortinget, eller på regjeringens eget initiativ, sier han og viser til at nasjonalforsamlinger i ulike deler av Europa involveres i langt større grad enn i Norge, sier SV-lederen.

Une Bastholm (MDG) er bekymret for en «pandemi av psykiske helseplager» og ber regjeringen vurdere tiltak for å hjelpe utsatte grupper, inkludert dem som har mistet jobben, eller som er nyutdannede til et arbeidsmarked i stillstand.

- Kommunene bruker mer penger enn de får kompensert, men Stortinget har vedtatt at kommunene skal få kompensert sine reelle tap. Det har også statsministeren lovet at kommunene skal få, sier Bastholm.

Bjørnar Moxnes (Rødt) krever at langtidsledige ikke mister sitt økonomiske sikkerhetsnett.

– Det er 8000 mennesker som denne og neste måned vil falle ut av dagpengeordningen. Det står ikke mange nye jobber og venter på disse menneskene. Det er regjeringen fullstendig klar over. Disse menneskene vil neste sommer ikke ha særlig penger å betale regningene sine med, fordi regjeringen har fjernet ferietillegget på dagpengene.

Aftenbladet oppdaterer artikkelen løpende.

Helsedirektør Bjørn Guldvog, helse- og omsorgsminister Bent Høie, statsminister Erna Solberg og direktør i Folkehelseinstituttet, Camilla Stoltenberg, holder pressekonferanse fra 11:45.
Publisert: