• Slik så det ut da brannvesenet besøkte leiligheten i et døgnbemannet bofellesskap i Rogaland tidligere i år. Nå avdekker fylkesmennene at mange kommuner og helseforetak ikke gir forsvarlig tjenester til personer rammet av rus og psykiske lidelser. Rogaland brann og redning IKS

Lovbrudd på lovbrudd mot samfunnets mest utsatte

Flertallet av kommunene og helseforetakene som så langt er undersøkt av fylkesmennene bryter loven. Det øker risikoen for at folk som sliter med både rus og psykiske lidelser ikke får hjelpen de trenger.