Lovbrudd på lovbrudd mot samfunnets mest utsatte

Flertallet av kommunene og helseforetakene som så langt er undersøkt av fylkesmennene bryter loven. Det øker risikoen for at folk som sliter med både rus og psykiske lidelser ikke får hjelpen de trenger.

Slik så det ut da brannvesenet besøkte leiligheten i et døgnbemannet bofellesskap i Rogaland tidligere i år. Nå avdekker fylkesmennene at mange kommuner og helseforetak ikke gir forsvarlig tjenester til personer rammet av rus og psykiske lidelser.
 • Thomas Ergo
  Thomas Ergo
  Journalist
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over fire år gammel

Helsetilsynet gjennomfører i år og neste år et landsomfattende tilsyn av tjenestene til brukere og pasienter hardt rammet av kombinasjonen alvorlige psykiske lidelser og rusmisbruk. Aftenbladet har gjennomgått de 25 første av i alt 114 tilsyn hos kommuner og helseforetak. 13 av 19 undersøkte kommuner har begått lovbrudd på systemnivå. Fire av seks helseforetak bryter loven.

– Et samfunns verdighet måles i hvordan vi ivaretar disse, sier tilsynsdirektør Jan Fredrik Andresen til Aftenbladet.

– Nederst på stigen

Helsetilsynets direktør, Jan Fredrik Andresen, er ikke overrasket. Han ønsker ikke å kommentere tilsynene ennå, men understreker at han er dypt bekymret for pasientgruppa.

– Dette er definitivt ei av de mest utsatte gruppene i samfunnet. De står nederst på samfunnets stige. Det er denne gruppa, sammen med et par andre, som trenger samfunnets beskyttelse og innsats mest. Et samfunns verdighet måles i hvordan vi ivaretar disse, sier Andresen til Aftenbladet.

En mor hennes voksne sønn, begge med rusproblemer, bodde slik da brannvesenet kom på besøk.
Les også

Når alt rakner: Brannvesenet frykter at liv vil gå tapt mens hjelpere banker på

Det er fylkesmennene som utfører det landsomfattende tilsynet. I helseforetakene er det de distriktspsykiatriske poliklinikkene (DPS) som er undersøkt. DPSene ved fire av seks helseforetak brøt loven. På Vestlandet – altså Rogaland, Sogn og Fjordane, Hordaland – var det bare DPS i Førde som ikke brøt loven. Helse Stavanger, Helse Bergen og Helse Fonna får kritikk for lovbrudd.

Les også

Når alt rakner, starter det ofte tidlig

– Ledelsens ansvar

Om Stavanger DPS skriver fylkesmannen: «Ledelsen har ikke sørget for nødvendig tilrettelegging og oppfølging av at pasienter med psykisk lidelse og mulig samtidig ruslidelse blir utredet og tilbys samordnet og/eller integrert behandling.» Det ene avviket bygger på ni kritikkverdige forhold som listes opp. Til gjengjeld noterer fylkesmannen at han ikke har grunn til å tro at pasienter ved Stavanger DPS «ikke blir informert og får anledning til å medvirke».

Les også

Stortingspolitikere vil ha hjelpeapparat som våger

Også Helse Bergen og Bjørgvin DPS er notert for hvert sitt lovbrudd på systemnivå. Risikoen for svikt i utredninger og behandlingstilbudet til pasientgruppa er ikke fanget opp av ledelsen ved gjennomganger og evalueringer av poliklinikken, mener fylkeslegen.

I en samlerapport påpeker fylkeslegene på Vestlandet at det er ledelsens ansvar å følge med på egen virksomhet og «igangsette nødvendige forbedringstiltak ved behov».

«Forholdene som er avdekket i tilsynet viser at ledelsen ikke har fulgt opp denne delen av kjernevirksomheten i nødvendig omfang,» skriver Helga Arianson, Janne Dahle-Melhus og Per Stensland, fylkesleger i henholdsvis Hordaland, Rogaland og Sogn og Fjordane.

Les også

Rådmannen vil bruke 10 millioner: Stavanger tar grep for de det rakner for

Tilfeldigheter rår

13 av 19 kommuner bryter altså lovens krav til tjenester for målgruppa. Kommunene er tilfeldig spredd over hele landet. I Rogaland er tre kommuner undersøkt så langt. Eigersund, Strand og Haugesund. Alle er notert for såkalte avvik, altså lovbrudd. Eigersund bryter loven fordi de ikke legger til rette for samarbeid mellom enhetene i helse- og omsorgstjenestene «for å sikre at det blir gitt forsvarlige og samordnede tjenester til brukerne».

Her kan du selv lese tilsynsrapportene som så langt er lagt ut på Helsetilsynets hjemmeside (ekstern lenke).

For det andre sørger ikke kommunen for god nok informasjon, veiledning og rådgivning. Strand kommune mangler et system for å sikre forsvarlige helse- og omsorgstjenester til gruppa, eller for å avdekke svikt i tjenestene. «Det blir da tilfeldig og avhengig av den enkeltes kompetanse og prioriteringer om praksis er i tråd med myndighetskravene eller ikke,» skriver fylkesmannen i Rogaland, som mener kommunen dermed styrer med for høy risiko for svikt.

Beskjed på dør fra beboer som visste at hjelpeapparatet kom på tilsyn. Han hadde ikke gjort alvor av trusselen.

Overser faglige avvik

I Haugesund får kommuneledelsen kritikk for å ha for dårlig styring på tjenestetilbudet. Tilsynet avdekker også at kommunen ikke systematisk fanger opp faglige avvik. Ledelsen interesserer seg mer for økonomi og HMS. Dermed blir ikke svikt i tjenestetilbudet systematisk brukt i arbeidet med å forbedre kvaliteten på tjenesten, ifølge tilsynet.

«Det er ledelsens ansvar å følge med på risikoområder i tjenesten,» skriver fylkesmannen i Rogaland.

Em kvinnes kjøkken under et tidligere tilsyn fra brannvesenet.

Debattmøte

I dag, tirsdag 14. november, møter helse- og omsorgsminister Bent Høie med flere til debatt om hjelpeapparatets tilbud til folk som sliter med både rus og psykiske lidelser.

Bent Høie deltar i åpent debattmøte om noen av samfunnets mest utsatte, på Sølvberget, tirsdag kl. 18.

«Hvem hjelper når alt rakner?» er spørsmålet i debatten som arrangeres av Aftenbladet og kulturhuset Sølvberget i Stavanger. Debatten blir tatt i Sølvberget, kinosal 5, kl. 18. Fri adgang.

Mer informasjon her.

Les også

 1. Helseminister Bent Høie (H): - Det er ikke folkene som er håpløse, det er hjelpeapparatet som er håpløst

Publisert:

Når alt rakner

 1. Stortingspolitiker med seks tiltak for å hindre nye Siw-tragedier

 2. Kommuneledere avviser overdose­bølge

 3. Hun jakter løsningen på ett av velferds-Norges største problemer

 4. Krever sannheten om rusboligene

 5. Jenny Rolandsen (36) hadde en briljant idé. Så skar alt seg

 6. Umulig å si om Bent Høies milliardsatsing har hjulpet landets rusmisbrukere

 1. Når alt rakner
 2. Psykisk helse
 3. Rusomsorg
 4. Helse Stavanger
 5. Helse Bergen