Full dykkerstrid om helsedata

Partene i dykkermiljøet har igjen barket sammen — nå om innsamling av helsedata.