Frykter nedlegging av lensmannsdistrikter

Norges Politilederlag frykter at den påståtte ressursmangelen i politiet vil føre til at «et meget stort antall» lensmannsdistrikter blir lagt ned.