• Scanpix

Ikke bare bare å hete Tottenham-Hotspur