Dyrevernalliansen kaller pelsdyrundersøkelse verdiløs

Dyrevernalliansen er sterkt kritisk til undersøkelsen som viser at «80 prosent av nordmenn støtter pelsdyroppdrett.»