• Jonas Haarr Friestad

Vi bruker mindre penger på jula

Gjennomsnittsbeløpet vi har brukt ved kortbetalinger hittil i desember har falt med 15 kroner sammenlignet med i fjor.