• Forsvarer Johan Tønnes Løchstøe ble sittende alene i rettssalen så lenge pressen var tilstede. (Foto: Per Annar Holm, Aftenposten.no)

Faren har tilstått