Reduserte inntekter i Posten

Posten leverte i fjerde kvartal i fjor et underskudd på 74 millioner kroner, en forbedring på 21 millioner kroner fra tilsvarende kvartal i 2008, til tross for inntektsfall.