8451 kjører uten forsikring

Om lag 3,7 prosent av kjøretøyene våre mangler innbetalt og gyldig forsikring. Rogalendingene er bedre enn landsgjennomsnittet som er på 4,0 prosent, men det er fattigmanns trøst.