Hver femte bolig har ikke veiadresse

Nesten 600.000 personer i Norge, og hver femte bolig, har ingen veiadresse. Det kan by på problemer når ambulanse eller brannvesen skal rykke ut.