Orderud i forhørsretten

Spørsmålet om forlenget varetektsfengsling for Kristin Kirkemo Haukeland og Veronica og Per Orderud vil bli behandlet i Nedre Romerike forhørsrett den 20. august.