Løfter fram kirkekandidater

Kirken har fulgt opp evalueringene etter forrige kirkevalg. Denne gangen skal kandidatene — og standpunktene deres - bli mer synlige.