Sykehus-kvaliteten varierer mye

Muligheten for å overleve alvorlig sykdom varierer sterkt, avhengig av hvilket sykehus du kommer til.