To favoritter til lederjobben

Få timer etter at Valgerd Svarstad Haugland kunngjorde at huntrekker seg som partileder i KrF, pekte to menn seg ut som hennesmulige etterfølger.