... og dette mener partiene om skolen

Vil ha lærere som er stolte av sitt yrke og sin kunnskap. Venstre vil gi dem bedre lønn, mulighet til etterutdanning og vil ikke minst frigjøre lærererne fra detaljregulering og skjemavelde. Skolene og utdannings-Norge skal få mer penger, frihet og tillit.