Må svare på spørsmål om militærnekting

Hallgeir Langeland (SV) stiller spørsmål til forsvarsministeren omhvorfor RV-leder Aslak Sira Myhre nektes siviltjeneste. — Den nyepraksisen strider mot Stortingets intensjoner med Vernepliktsloven,mener Langeland.