Vil innkalle til nye avhør i sertifikat-saken

Politiet vil innkalle til nye avhør i den såkalte sertifikat-saken.