Krever en milliard kroner

Fagrådet innen Rusfeltet i Norge har laget en straksplan mot rus, og overrakt den til regjering og Storting. Hovedkravet er en ekstra milliard til rusvernet.