• Flypassasjerer garderer seg mot sars-smitte.

Ber kommuner være obs på sars

— Vi har oppfordret samtlige kommuner med internasjonal flytrafikkom å få orden på smittevernberedskapen i tilfelle flypassasjerermed sars-symptomer, sier fungerende direktør Bjørn Guldvog iSosial- og helsedirektoratet.