Ikke grunnlag for forlik

Kristian Orderuds advokat, Ole Edw. Hagen, avviste i retten iformiddag at det forelå grunnlag for forlik i gårdstvisten sompåtalemyndigheten mener er motivet for trippeldrapet.