Foreslår ja til DLF i Rogaland

17 lister totalt kan rogalendingene få å velge mellom ved stortingsvalget 11. september. 22. mai skal fylkesvalgstyret ha møte, og følger de innstillingen, vil også de to siste listene fra henholdsvis Det Politiske Parti og DLF bli godkjent.