Vedgikk å ha skrevet falskt

-— Hvorfor er du så avmålt? Er det noe du ønsker å skjule? spurtestatsadvokat Maurud for å få svar på Per Orderuds unnvikenhet rundtspørsmålene om alle kjøpekontraktene som verserte rundtoverdragelsen av gården.