Forsvarernes dag i Orderud-saken

Forholdet til Per Orderuds foreldre var godt både i 1995 og 1996. Både Per og Veronica var ofte på besøk i kårhuset fram til situasjonen endret seg i 1997 da det ble ny strid om eiendomsovertakelsen av gården.