Rogaland får mer oppdrett

I opplegget for tildeling av nye laksekonsesjoner som regjeringen presenterte i dag, går 40 oppdrettstillatelser til Nord-Norge, men hele kysten tilgodeses.