Domstolene tar ikke hensyn til barnas beste

Domstolene tar ofte mer hensyn til foreldrene enn til barnas beste i barnefordelingssaker, hevder psykolog i ny rapport.