Foreslår avgift på forsøksdyr

Landbruksdepartementet vil innføre avgifter på bruk av forsøksdyr. Én krone per fisk, fem kroner per rotte og 25 kroner per hund er passelige satser, mener departementet.