Åpner for å slå sammen kommuner uten samtykke

Stortinget kan i helt spesielle situasjoner bestemme at kommunerskal slå seg sammen.