- Reint hav er livsviktig for nasjonen

Norge eksporterer fisk, fiskeprodukter og mat fra havet til 160land i verden. Klart miljøet i havet er livsviktig for landetsframtid.