Vil gi asylbarn rett til barnehage

Norsk Lærerlag mener alle barn av flyktninger og asylsøkere må få rett til barnehageplass. Ordningen skal være frivillig.