Forsvarerne slår tilbake

Per Orderuds forsvarer, advokat Cato Schøitz, mener det ikke finnesbevis for at hans klient har medvirket til drapene på Orderud i mai1999.