Støtter Rumsfeld i New York Times

«Angrep er det beste forsvar» og «Nato bør forsvare verdier i stedet for territorier», het det i New York Times' artikkel om og med Norges forsvarsminister Kristin Krohn Devold i august. Det ble det spørsmål i Stortinget av.