Hver fjerde møter ikke til soning

24 prosent av dem som er dømt til fengselsstraff, møter ikke opp når de blir innkalt til soning.