Foreslår havarikommisjon for ulykker på veiene

Samferdselsdepartementet har laget et lovforslag om enhavarikommisjon for veitrafikkulykker.