Byrådet i Oslo ber om gransking av barnehjem

Byrådet i Oslo ber Fylkesmannen i Oslo og Akershus om å sette ned en granskningskommisjon som skal se på overgrep i barnehjem i Oslo i perioden fra 1950 til 70-tallet.