Obduksjon skal vise metanolforgiftning

Obduksjonen etter et dødsfall tidligere i måneden skal vise tegn på metanolforgiftning.