Oppbevaring av pinkoder til Høyesterett

Høyesterett skal nå ta stilling til om det er grovt uaktsomt å oppbevare pin-koden sammen med bankkortet, selv om den er kamuflert.