Skolerehabilitering i Stavanger blir dobbelt så kostbart

Å rehabilitere skolene i Stavanger vil koste minst dobbelt som mye som tidligere antatt. En del av årsaken er manglende vedlikehold gjennom mange år.