Neppe dyrere redningsaksjoner for våghalser

Personer som forårsaker redningsaksjoner risikerer neppe å måtte betale oftere for hjelpen i framtiden.