Simonsen tilbakeviste påstander om løgn

Stortingsrepresentant Jan Simonsen fra Stavanger brukte mye avmandagens forklaring til Oslo tingrett på å argumentere motsaksøktesidens påstander om at han ved en rekke anledninger harsnakket usant.