Norge skal ta hensyn til miljø og u-land i WTO

Hensynet til miljø og bærekraftig utvikling står sentralt i de norske posisjonene ved WTO-møtet i Quatar.