Lange varetekter halvert

Antall siktede som sitter et halvt år eller mer i varetekt, erhalvert siden midten av 1990-tallet.