Kalle Lisbergs «kupp» stanset av tingretten

Asker og Bærum tingrett stanset torsdag P4s forsøk på å ta med seg en firedel av sine egne lyttere over i det nye nettet kanalen skal benytte etter 31. desember.