Åpner for mer tvangsbruk i barnevernet

Ansatte ved barnevernsinstitusjoner skal få lettere adgang til å kontrollere beboernes post og til å foreta ransaking og kroppsvisitasjon.