Fortsatt mye burliv

Høner og pelsdyr blir fortsatt i bur, kyr skal ut av båsene. Klareforbedringer for oppdrettsfisk. Og sirkuselefanter får inntilvidere vise kunstene sine. Landbruksminister Lars Sponheim slårfast at «dyr i Norge skal ha det godt». Men Sponheim vil fortsatttillate mye burhold.