Sefo etterforsker falsk politijurist

Det særskilte etterforskningsorganet for politisaker (Sefo) har igangsatt etterforskning av en tidligere politifullmektig ved Fjordane politidistrikt. Vedkommende skal ha jobbet som politijurist uten juridisk embetseksamen.